| Formål | Fakta | NMT siste nr | Kontakt | Linker | BøkerArkiv | Abonnement | Annonsere | Information in English | 

| Forside/Front page |

Fullstendig innholdsfortegnelse NMT 2008, 178. årgang

 

ARTIKLER

NR/SIDE

Aabrek Vigar: UNIFIL - oppsummering etter 30 år

6 / 32
Aamoth, Olav F: Tanker omkring jagerflykjøpet          6 / 18

Bruøygard, Terje: "Mission Essential Task List" - Hærens metode for riktig fokus?

5  / 37

Børresen, Jacob: Om ytringsfrihetens grenser       

2 / 21

Børresen, Jacob: Småstatens forsvar. Om hvordan Norge mest effektivt kan omsette sin militære makt i politisk innflytelse

5 / 4

Cappelen, Didrik: Bomber og granater med flere substridsdeler  

4 / 32

Diesen, Sverre: Afghanistan - militærmaktens muligheter og

2 / 4

Diesen, Sverre: Status og utfordringer i Forsvaret sett i lys av Stortingets langtidsvedtak

6 / 4

Eid, Jarle: Kjønn og karrierevalg hos yngre offiserer

3 / 36

Falck, Rasmus: Hvem var kommandør Gade?                  

1 / 29
Fjeld, Odd T.: Sørøya 1945 - en øy i stridssonen                4 / 44

Fosse, Lars Martin: Følger av et taktisk samspill. Sovjetisk operasjonskunst og afghansk motstand           

1 / 16
Garvik, Øivind: Phased Array Radars - fasestyrte radarantenner  1 / 51

Henriksen, Kjetil: Grunnlaget for Hærens doktriner

4 / 34
Hegghammer, Thomas: Al-Qaidas rekruttskoler 2 / 14

Helle, Nils: Non - State Actors and Asymmetric Warfare - It’s all about Legitimacy

6 / 38
Helseth, Hans Chr.: Inntrykk fra Kabul              3 / 4

Håland, Walter Chr.: Fridtjof Nansen klassen - et toppmoderne lavkostnadssystem med høy kampkapasitet

1 / 49
Jeppsson, Tommy: Energi, miljö och militär makt 5 / 44
Kjølberg, Anders: Krisehåndtering - igjen aktuelt? 4 / 4

Kristiansen, Dag: Nordic Battlegroup - Dr. Solana's first choice. Rapport ved reisens slutt

5 / 29

Kristiansen, Svein-Tore og Stine Walmsnæss Skjæret: En fremtid som avdelingsbefal i Hæren?

1 / 30

Kvalvik, Sverre Ruud og Per Kristian Johansen: Enhetskostnadsvekst på forsvarsinvesteringer (EKV-1)

4 / 22
Matlary, Janne Haaland: Når russerne spiller sjakk, hva spiller Vesten? 5 / 12
Meyer, John: Noen erfaringer fra og tanker rundt tjeneste i USA            2 / 26
Nilsen, Stig: Luftvernutvikling - styrkebeskyttelse i vid forstand                        4 / 38
Orban, Frank: Et sterkere fransk forsvar?         5 / 34

Pedersen, Rolf E. og Dag Rydmark: Fremtidens norske sjøforsvar ikke troverdig i nord?

2 / 30
Selanger, Karl: Kampflyet F-16: Hvorfor en suksess?   4 / 18
Skagestad, Odd Gunnar: Forsvarsdebatten som ble borte                   2 / 40
Sommerfelt-Pettersen, Jan: Operativ sanitet - på tide med en nasjonal dugnad 1 / 38
Steiro, Øystein: Trekk i det europeiske sikkerhetsbildet            3 / 21
Strøm-Erichsen, Anne-Grete: Trusler og utfordringer, sikkerhet og forsvar 1 / 4

Sørensen Rune J., Gry Pettersen og Jo Inge Aambakk: Militær ledelse - omtrent som annen ledelse?

2 / 33
Wedin, Krister: Svensk och norsk officersutbildning - samma mål, olika vägval            1 / 46

Wærnø, Grethe: En nasjonal forsvarsstrategi til besvær. Forsvarsstrategi i teori og virkelighet

3 / 10
   

NMT debatt

 

Torgeir E. Sæveraas: Forsvarets fellesoperative doktrine 2007 - noen synspunkter

3 / 46
   
NMT bøker  

Bergly, Jostein: Dramaet i Jøssingfjorden. Anmeldt av Hjalmar I. Sunde

6 / 34
Burke, Jason: On the Road to Kandahar . Anmeldt av Torbjørn L. Knutsen 5 / 41

Creveld, Martin van: The Changing Face of War. Anmeldt av Gullow Gjeseth

1 / 45
Edwards, Robert: Hvit død. Russlands krig mot Finland 1939-40.
Anmeldt av Stein Willumsen Kippesund
6 / 35

Fjeld, Odd T.: Norsk artilleri 1814-1895 bind 1. Anmeldt av Øivind Berntzen Armann

1 / 44

Gjeseth, Gullow: Hæren i omveltning 1990 - 2005. Anmeldt av Jacob Børresen

3 / 42

Huse, Steinar, Ståle Tinnholt, Arild Svein Bakken og Konrad Aarsand:
Våpenteknisk tjeneste i Hæren – en historisk oversikt. Anmeldt av Eli Bondlid

5 / 50
Krigsskolen: Tanker om militært lederskap i utvikling. Anmeldt av Nils Faalund 2 / 48

Kristiansen, Tom (red.), Hans Chr. Smith-Sivertsen, Roald Gjelsten, Jacob Børresen og Johan H. Lilleheim: Fregatter i storm og stille. Anmeldt av Tor Jørgen Melien

1 / 42
Olsen, John Andreas (red.): On New Wars. Anmeldt av Øyvind Østerud 4 / 42
Phares, Walid: Future Jihad. Anmeldt av Kjell Sjåholm 1 / 22
Schiøtz, Eli: Offiser og krigsfange. Anmeldt av Gullow Gjeseth 3 / 50
Tofæus, Tormod: Norges historie I. Anmeldt av Øivind Berntzen Armann 4 / 41

Wennerholm, Bertil: Fjärde flygvapnet i världen? Anmeldt av Tommy Jeppsson

3 / 44
   
NMT redaksjon og dokumentasjon  
Radaktørens spalte. 1/3,2/3,3/3,4/3,5/3,6/3

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ansvarlig redaktør: Kommandørkaptein Tor Jørgen Melien

Webmaster: Stig Morten Karlsen

Siden er oppdatert: 04.11.2009