| Formål | Fakta | NMT siste nr | Kontakt | Linker | BøkerArkiv | Abonnement | Annonsere | Information in English | 

| Forside/Front page |

Fullstendig innholdsfortegnelse NMT 2009, 179. årgang

 

ARTIKLER

NR/SIDE

Bartholdsen, Arne Petter: Operativ effektivitetsanalyse av nye kampfly

4 / 36

Berg, John: Krigens rett sakker akterut

4 / 20

Bjerga, Kjell Inge og Halvor Johansen:
Forsvarets operative hovedkvarter – styrkes fellesoperativt nivå?

5 / 4

Bruøygard, Terje: Deployer stridsvogner til Afghanistan!

2-3 / 43

Børresen, Jacob: Evne til innsats – Forsvarets nye strategiske konsept

5 / 18

Børresen, Jacob: Hvorfor MTBer?

6 / 14

Espenes, Øistein:Fra ”Monkey College” til Luftforsvarets høgskole. Luftkrigsskolen 60 år 

6 / 30

Grytting, Trond: Fra kald krig til varmt Arktis

1 / 16
Heier, Tormod: Sivil-militær samordning i Afghanistan – et militært stebarn? 1 / 29

Hennum, Alf Christian og Sigurd Glærum: Norsk forsvarsplanlegging – hvordan skape sammenheng mellom sikkerhetspolitikk og styrestruktur?

4 / 14

Kristiansen, Svein-Tore og Tomas Bakke:
Krigsskolenes lederutdanning ved et veiskille eller ved et hull i veien?

2-3 / 36

Lindgjerdet, Frode: Teknologi, gruppeinteresser og norsk luftmaktsdebatt 1920–1940

6 / 4

Mathisen, Harald H.: Et øyeblikksbilde fra Afghanistan

1 / 36

Maaø,  Ole Jørgen: Hvor er dagens major Diesen?
Refleksjoner omkring Forsvarets og forsvarsledelsens omdømme

6 / 38

Nordbak, Sigbjørn Width: Hemmelige hæravdelinger mot ”den indre fiende”

5 / 46

Rud, Thorvald: Slaget i Teutoburgerskogen – et 2000 års minne

6 / 44
Scheel, Olaf og Per Ballangrud: ”Biologisk våpen – masse røyk uten ild?” 4 / 30

Skagestad, Odd Gunnar: ”Nordområdene” (”The High North”) – et elastisk begrep

2-3 / 20

Skagestad, Odd Gunnar: Forutsetninger for Antarktistraktaten. Hva var Norges linje?

5 / 38

Stenersen, Anne: Al-Qaidas fotsoldater i Afghanistan

4 / 4

Strøm-Erichsen, Anne-Grete:
Det moderne innsatsforsvaret – fra fremtidsvisjon til resultat

1 / 4

Støre, Jonas Gahr: Nato 60 år. En allianse for vår tid

2-3 / 4

Vaagland, Per Olav: Hærens håndtering av militære erfaringer

5 / 30
   
NMT Bøker  

Bring, Ove: Neutralitetens uppgång och fall – eller den gemensamma säkerhetens historia. Anmeldt av Krister Wedin

6 / 46

Bjerg, Hans Christian: Fra sømilitær kapacitet til museumsgenstand. Ubåden i dansk forsvarspolitik gennem 100 år. Anmeldt av Tor Jørgen Melien

6 / 48

Clemmensen, Michael H. og Anders Osvald Thorkilsen: Mod fornyelsen af Københavns forsvar 1915–18. Anmeldt av Tor Jørgen Melien

6 / 49

Forsvarsmuseets skrifter nr 6 2008: Flagg og faner. Anmeldt av Didrik Cappelen

2–3 / 35

Gray, John: Al Qaeda and what it means to be modern.  Anmeldt av Kjell Sjåholm.

4 / 44

Henriksen, Dag: Nato ’s Gamble. Anmeldt av Harald Høiback

4 / 41

Kristiansen, Tom: Tysk trussel mot Norge? Forsvarsledelse, trusselvurderinger og militære tiltak før 1940. Anmeldt av Patrick Salmon

1/ 42

Larsen, Erlend: F-35 Lightning II – Fremtidens jagerfly. Anmeldt av Geir Ødegaard

6 / 46

Lindbäck-Larsen, Odd: Generalens og hans testamente. Anmeldt av John Berg

6 / 47

Matlary, Janne Haaland: European Union Security Dynamics in the New National Interest. Anmeldt av Jacob Børresen

2 -3 /49

Njølstad, Olav: Jens Chr. Hauge – fullt og helt. Anmeldt av Thorsten Borring Olesen

4 / 26

Ulstein, Ragnar: Etterretningstjenesten i Norge 1940–45. (3 bind).
Anmeldt av Tor Jørgen Melien

2-3 / 48
   

NMT debatt

 

“Norwegian Armed Forces’ Joint Operational Doctrine”

Anmeldt av:
Grant T. Hammond
Uri Bar-Joseph
Allard Wagemaker og Michiel de Weger
Hew Strachan
Bruno Günter Hofbauer
1 / 45
1 / 48
1 / 49
4 / 46
4 / 48
   
NMT redaksjon og dokumentasjon  
Redaktørens spalte. 1/3, 2-3/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3

NMT notiser

1/23, 2-3/28, 2-3/51, 4/24, 4/29, 4/35, 5/28, 5/29, 6/23, 6/29

Kong Harald i   Oslo Militære    Samfund

6 / 50

Verneveggen i Oslo Militære Samfund

5 / 26

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ansvarlig redaktør: Kommandørkaptein Tor Jørgen Melien

Webmaster: Stig Morten Karlsen

Siden er oppdatert: 16.03.2010