| Formål | Fakta | NMT siste nr | Kontakt | Linker | Tidsskrifter | Bøker |
| Arkiv | Abonnement | Annonsere | Information in English |

  | Forside/Front page |

   Innhold nr 02 / 2004:

 
   Forside NMT nr 2 / 2004

Artikler:

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold:
Fra snupoerasjon til transformasjon
Les i bladet
Harald Høibakk og Erland Løkken:
Militær transformasjon - gammelt nytt i nye gevanter ?
Les i bladet

Oberstløytnant Frank Hansen:
Logistisk understøttelse av et nettverksbasert Forsvar.
Hvorfor kan vi bli best ?

Les her

Avdelingsdirektør i UD Odd Gunnar Skagestad:
Nasjonale utfordringer i Nordområdene - sikkerhetspolitiske aspekter: Et dynamisk perspektiv

Les i bladet

Kommandørkaptein Svein Erik Bakke:
Risiko i forbindelse med bortsetting av virksomhet

Les i bladet
Major Walter Håland:
Tysklands forsvarsstruktur - kursen mot en transformasjon som er tilpasset nye oppgaver
Les i bladet


NMT Bøker

"Brødrafolkets väl":
Svensk-norska säkerhetsrelationer 1949 - 1969
Anmeldt av Øversteløytnant Tommy Jeppsson:

Les her


Transformasjon under fire:
Revoutionizing how America fights.
Anmeldt av Major Per Olav Waagland.


Les i bladet
Boknotiser Les i bladet

NMT Nytt

Les i bladet

 

Ansvarlig redaktør: Generalmajor Gullow Gjeseth

Webmaster: Stig Morten Karlsen

Siden er sist endret: 28.04.2008