| Formål | Fakta | NMT siste nr | Kontakt | Linker || Tidsskrifter | Bøker |
| Arkiv | Abonnement | Annonsere | Information in English |

  | Forside/Front page |

   

 

Utdrag av Direktiver for driften av Norsk Militært Tidsskrift og 
Instruks for Tilsynskomiteen.

Norsk Militært Tidsskrift


§ 1.
Norsk Militært Tidsskrift skal ved selvstendige artikler og sitt øvrige innhold fremme militære, militærvitenskapelige og totalforsvarsmessige interesser og studier.

§ 2.
Norsk Militært Tidsskrift bør utkomme med 12 hefter i året, som regel et hefte i måneden. Tilleggshefter med prisoppgaver, rapporter o l kan utgis etter samråd med Tilsynskomiteen og med Direksjonens godkjennelse.

§ 3.
Artikler og annet innsendt stoff honoreres. Artikler som er trykt i Tidsskriftet er dets eiendom, og ettertrykk må ikke tillates uten opphavsmannens samtykke.
For fullstendig direktiv; se Oslo Militære Samfunds side.

 

-------------------------------------------------------------------

Ansvarlig redaktør: Oberstløytnant Harald Høibakk

Webmaster: Stig Morten Karlsen

Siden er sist endret: 23.06.2013