| Formål | Fakta | NMT siste nr | Kontakt | Linker | BøkerArkiv | Abonnement | Annonsere | Information in English | 

| Forside/Front page |

Redaksjon og annonser

Norsk Militært Tidsskrift
Tollbugt 10, 
0152 Oslo

Bankgiro:
7874 05 96410
 

Redaktør:

Oberstløytnant
Harald Høiback

Tlf dagtid hverdager 08.00 - 15.00:
23 09 57 83

95 91 05 95 (priv)
Fax: 22 42 87 87

E-post:
rednmt@gmail.com
 

Tlf kontor NMT:
22 33 62 33

Annonser og trykk:

Cox forlag, Bergen
Tlf: 55 54 08 00
(spør etter annonseavdelingen)

Detaljer om annonser, størrelse og priser mm, klikk her: Annonsere

Abonnement
Henvendelse til Intendant,
E-post:
Kommandør Tom Egil Lilletvedt
Tlf:
920 48 067

Utgivelser 2011:
Fastsettes senere.
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------
Alle rettigheter
Norsk Militært Tidsskrift
Tollbugt 10,  0152 Oslo

Ansvarlig redaktør: Oberstløytnant Harald Høiback

Webmaster: Stig Morten Karlsen

Siden er oppdatert: 15.10.2015