| Formål | Fakta | NMT siste nr | Kontakt | Linker | BøkerArkiv | Abonnement | Annonsere | Information in English | 

| Forside/Front page |

 

Linker til nettsteder relatert til Forsvaret og NMT

Oslo Militære Samfund

Forsvarsnett  Forsvarets offisielle nettsted

Nato

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Befalets fellesorganisasjon

Norges offisersforbund

Norske reserveoffiserers forbund (NROF)

Scandinavian Event Forum
Den Norske Atlanterhavskomité (DNAK)
Sikkerhetspolitikk på nett

 

-------------------------------------------------------------------------------------
Alle rettigheter
Norsk Militært Tidsskrift
Tollbugt 10,  0152 Oslo

Ansvarlig redaktør: Oberstløytnant Harald Høiback

Webmaster: Stig Morten Karlsen

Siden er oppdatert: 15.10.2015